top of page

Alexander-tekniikkastudio
Olemisen eleganssi

Keinoja, joiden avulla voit saavuttaa...

Beach Fun

Vaivatonta kehonkäyttöä

Alexander-tekniikasta voi saada apua muun muassa erilaisiin toiminnallisiin ongelmiin, kuten niska- ja selkävaivat, jännityspäänsärky, hampaiden narskuttelu, hengitys- ja ääniongelmat. Näitä lähestytään epäsuorasti kokonaisuuden toiminnan kautta; huonoa ryhtiä ei lähdetä korjaamaan mekaanisesti asentoja muuttamalla, vaan vähentämällä kehon luonnollisia ryhtimekanismeja häiritsevää toimintaa. Näin myös tulokset ovat pitkäkestoisempia ja hyvät vaikutukset ulottuvat yksittäistä ongelmaa laajemmalle.

Kevyempää ja helpompaa oloa

Erilaiset kivut ja jännitykset ovat lähes kaikille jossain vaiheessa elämää tuttuja. Kokemuksena kipu peittää helposti kaiken muun alleen ja vie kaiken huomion. On tavallista, että kipuun reagoiminen saa meidät käpertymään kasaan ja jännittymään tarpeettomasti. Vaikka emme voisikaan aina muuttaa hankalan olon aiheuttajaa, voimme muuttaa tapaamme reagoida siihen. Kun ylimääräiset lihasjännitykset vähenevät, olo kevenee ja helpottuu, ja paremman kehonkäytön avulla myös kipuihin usein tulee helpotusta.

Fun Cycle

Vähemmän stressiä ja jännitystä

Alexander-tekniikan avulla opit pysähtymään, tunnistamaan reaktioitasi ja saamaan enemmän valinnanmahdollisuuksia toimintaan erilaisia stressaavia ärsykkeitä kohdatessasi. Tämän avulla voit kohdentaa voimavarasi paremmin ja vähentää haitallista stressiä.

Esiintyvät taiteilijat tietävät, että esiintymisjännitys on tärkeä kumppani - tiettyyn pisteeseen saakka. Jännittäminen sinällään ei ole este esiintymiselle; se auttaa suuntaamaan energiaa nykyhetkeen. Parhaimmillaan aktivaatiotason kohoaminen valmistaa meidät kohtaamaan haastavia tilanteita niin, että voimavaramme ovat käytössä optimaalisella tavalla. Pahimmillaan esiintymisen ja sosiaalisten tilanteiden jännittäminen voi kuitenkin olla lamaannuttavaa ja haitata elämää kaikilla osa-alueilla. Alexander-tekniikka auttaa muuttamaan haitallisia reaktiomallejamme, jolloin esiintymisjännitys toimii eduksemme, ei meitä vastaan.

Sailing Rope

Taitavampaa toimintaa

Monesti ajattelemme, että yrittämällä enemmän ja kovempaa voimme parhaiten saavuttaa tavoitteemme. Valitettasti seurauksena on usein kuitenkin vain lisää jännitystä ja kireyttä, eikä suorituskaan ole sitä, mitä toivomme. Alexander-tekniikka opettaa, miten voimme saavuttaa paremman liikkumisen ja olemisen tasapainon ylimääräistä tekemistä ja yrittämistä vähentämällä.  Kun osaamme käyttää itseämme paremmin, voimme saavuttaa vähemmällä ponnistuksella enemmän. Näin voimme löytää uudenlaisen ilon liikkumiseen ja saamme parhaan hyödyn urheilusuorituksestamme. Samalla myös rasitusvammojen todennäisyys pienenee.

bottom of page