top of page
Gamer in the Zone

Mitä tunneilla tapahtuu?

 

Oppitunneilla lähdetään liikkeelle yksinkertaisista arkisista toimista, kuten istumisesta, seisomisesta ja kävelemisestä. Usein opetellaan myös aktiivinen lepoasento. Näiden avulla tutustutaan omiin toimintamalleihin ja tottumuksiin ja opetellaan käyttämään Alexander-tekniikan työkaluja. Tavoitteena on kokonaisuuden tarkoituksenmukaisempi ja paremmin koordinoitu käyttö. Oppitunnit etenevät yksilöllisesti kunkin oppilaan sen hetkisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Alexander-tekniikan opetus pitää sisällään sekä sanallista ohjausta että opettajan hienovaraista käsillä ohjaamista.

 

Alexander-tekniikan tunneilla oppilas on aktiivinen osallistuja omassa oppimisprosessissaan. Opettajan ohjauksen ohella oppilaan oma ajattelu ja huomiot ohjaavat työskentelyä. Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään menetelmää myös itsenäisesti omassa arjessaan. 

Usein kysytään, kuinka monta oppituntia on tarpeen ottaa. Tämä riippuu tavoitteista, joita itselleen asettaa: haluaako menetelmää vähän kokeilla vai oppia soveltamaan sitä laajemmin erilaisiin toimintoihin, työhön tai harrastuksiin. Kokemukseni mukaan noin kuusi oppituntia on hyvä lähtökohta menetelmään tutustumiselle. Tämän jälkeen oppillaalle on usein jo muodostunut käsitys siitä, haluaako hän jatkaa aloittamallaan oppimispolulla. Joka tapauksessa suosittelen vähintään kahta oppituntia menetelmään tutustumiseksi.

Yksityistunnit (Private lessons available also in English)

Yksityistunti 55 € / 45 min. 

10 x 45 min. sarjakortti 450 € (voimassa 6 kk)

Maksuvälineenä käy myös ePassi, jolloin ohjaus tapahtuu erityisesti valitsemaasi liikuntalajia ajatellen.

Voit tulla tunnille myös yhdessä kaverisi kanssa. Kaveritunnilla molemmat saavat henkilökohtaista ohjausta ja voivat samalla oppia myös toisiltaan

Kurssit ja ryhmätunnit

Tilauksesta saatavilla eri mittaisia kursseja pienryhmille. Kursseilla käydään läpi Alexander-tekniikan periaatteita teoriassa ja käytännössä (esimerkiksi aktiivinen lepoasento). Kurssit ja ryhmätunnit sisältävät myös henkilökohtaista ohjausta ja oppimista toisten työskentelyä seuraamalla. 

Epassi Logo Primary Color RGB-1.webp

Toiminnalliset luennot

Toiminnalliset luennot soveltuvat myös hieman isommille ryhmille, esimerkiksi yrityksille, yhdistyksille, kaveriporukoille ja Tyhy-päiviin.

 

 

 

KYSY LISÄÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

bottom of page