top of page

Olemisen eleganssi

Alexander-tekniikka osana elämää


Tapa olla

Minulle olemisen eleganssi merkitsee hetkessä olemisen kauneutta. Alexander-tekniikka opettaa keholliseen läsnäoloon ja antaa välineitä mielen ja kehon harmoniaan. Itsetuntemuksen ja itsen hyväksymisen kautta syntyy myös ilo ja leikki, joka tekee elämästä hieman kevyempää. 


Vähän seikkailumieltä

Alexander-tekniikan opiskelua voi ajatella tutkimusmatkana itseen ja omiin piileviin mahdollisuuksiin. Alexander-tekniikka johdattaa tottumusten parista taitoon valita parempi ja luonnollisempi tapa toimia. Uuden oppiminen voi johdattaa uusiin seikkailuihin ja avata uusia ovia elämässä. 

Taitoa ja hyvinvointia

Alexander-tekniikan hienous piilee siinä, että sitä voi soveltaa kaikkeen toimintaan. Harrastuksistani taijiquan sisältää Alexander-tekniikan kanssa samankaltaista ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Molemmissa yhdistyvät myös kauneus ja käytäntö, eleganssi ja hyvinvointi.

Elegans

Alexander-tekniikka opettaa taitoa karsia ylimääräinen, luonnollista toimintaa haittaava, pois. Tästä myös eleganssi-sana juontaa juurensa (e-ligere lat.), ja sitä voisikin kuvailla valitsemisen taidoksi, turhan pois karsimiseksi. Alexander-tekniikan kehittäjä F. M. Alexander kuvasi tätä periaatetta sanomalla: "When you stop the wrong thing, the right thing does itself".

bottom of page