top of page
Ancient Architecture

Alexanderin oivalluksia

Alexanderin ensimmäisenä oivalluksena oli, että hän itse aiheutti ääniongelmansa käyttämällä itseään haitallisella tavalla. Hän havaitsi tekevänsä useita lausuntaa ja äänenkäyttöä haittaavia asioita, joista olennaisimpana oli pään vetäminen taakse ja alas. Tämä vaikutti koko hänen olemukseensa ja oli yhteydessä muun muassa kurkunpään toimintaan.

Aluksi Alexander yritti muuttaa tilannetta tekemällä päinvastoin, viemällä päätä eteen. Tarkkailtuaan itseään peilistä Alexander huomasi kuitenkin, että se, mitä hän luuli tekevänsä, ei pitänyt paikkaansa. Hän ei voinut luottaa omien tuntemuksiinsa niin, että olisi voinut käyttää niitä toimintansa ohjaamiseen. Tämä oli yksi Alexander-tekniikan synnyn kannalta olennainen havainto.

Alexander oivalsi jo tuolloin, että keho ja mieli toimivat kokonaisuutena. Hän havaitsi, miten tietty ärsyke aiheutti hänessä tietyn tottumuksenmukaisen toiminnan, jonka muuttaminen omiin tuntemuksiin pohjautuen ei onnistunut. Ratkaisuksi Alexander kehitti tietoista itsensä ohjaamista. Hänen oli jätettävä suora päämäärän tavoitteleminen. Hän opetteli pysäyttämään ärsykkeen aiheuttaman tottumuksenmukaisen reaktion ja yhdisti tähän kehoa vapautumaan ohjaavan ajattelun. Harjoittelua jatkettuaan hän pystyi ylläpitämään näitä ajatuksia samalla, kun kohtasi alkuperäisen ärsykkeen lausumisesta.

Anchor 1
bottom of page